February 19, 2020

20 Ocak günü Toprak Dede'nin aramızdan ayrıldığını öğrendiğimde binlerce kilometre uzaktaydım.

December 2, 2019

Geçtiğimiz aylarda, Egon G. Guba ve Yvonna S. Lincoln’un The SAGE Handbook of Qualititive Research‘te yayımlanan makalelerinde yer verdikleri ve kitabın üçüncü basımında (2005) güncelledikleri, farklı araştırma paradigmalarının temel inançlarını gösteren tablonun Türkç...

May 18, 2019

Bertrand Russell'ın, ilk kez 1951 yılında The New York Times Maganize'de yayımlanan "The Best Answer to Fanaticism: Liberalism" başlıklı yazısında yer verdiği on maddelik manifestosu liberal değerler kadar eleştirel düşünmenin erdemleri şeklinde de okunabilir.

Rus...

Guba ve Lincoln, The SAGE Handbook of Qualitative Research‘ün 1994 basımı için yazdıkları makalede dört farklı araştırma paradigmasını (pozitivizm, post-pozitivizm, eleştirel teori vd. ve inşacılık) karşılaştırdı. Daha sonraki süreçte, Heron ve Reason’ın (1997) katılım...

April 7, 2019

Greenpeace’in ilk başkanı Bob (Robert) Hunter’ın anısına her yıl düzenlenen derslerin bu yılki konuğu (Twitter bio’sunda kullandığı sözcüklerle) yazar, eğitimci, çevreci ve 350.org’un kurucusu Bill McKibben’dı. 3 Nisan 2019 günü Toronto Üniversitesi Çevre Fakültesinin...

April 1, 2019

Bu yazı, Jonathan Israel’in Vakıfbank Kültür Yayınları tarafından Türkçeye kazandırılan Radikal Aydınlanma ve Modern Demokrasinin Kökenleri (A Revolution of the Mind: Radical Enlightenment and the Intellectual Origins of Modern Democracy) isimli kitabı üzerinden radika...

March 24, 2019

Şu anda elinizde tuttuğunuz kitabın Türkçeye çevrilmesi fikri Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık ve Girişimcilik dersini üniversitede ilk kez vermeye başladığım dönemde, giriştiğim kaynak arayışları sonucunda ortaya çıktı. Arayışlarım sırasında, eleştirel düşünme alanında...

March 17, 2019

İlgilenen okuyucu için, Guba ve Lincoln bu [varoluşsal, bilgikuramsal, yöntembilimsel vb., ç.n.] inanç sistemlerinin pozitivizm, postpozitivizm, inşacılık (constructivism), eleştirel teori vd. ve katılımcı (participatory) gibi bazı paradigmalar için detaylı analizlerin...

July 7, 2018

İnsan, doğayı durmaksızın dönüştürüyor. 1960’lardan bu yana, söz konusu dönüşümün ekosistemler üzerindeki yok edici etkisini önlemeye yönelik kitaplar, makaleler yazılıyor, uluslararası çapta oluşumlara gidiliyor, anlaşmalar yapılıyor. Tüm bunların öncelikle ekonomiye...

November 2, 2017

Biz, insan türüne mensup canlılar, çoğunlukla fiziksel ve psikolojik varoluşsal ihtiyaçlarımıza bağlı olarak, hayata dair sürekli bir anlam arayışı içerisindeyiz. Söz konusu arayışımız, bazı varsayımlar üzerinden şekilleniyor, başkalarıyla paylaştığımız gerçeklikler üz...

Please reload

  • apple-touch-icon-180x180
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • fb