September 11, 2013

Bu yazının amacı, 2009 yapımı Agora’yı –bilim ve din kavramlarını, ama her şeyden önce tolerans olgusunu ele alan bir filmi- insan olma perspektifinden incelemeye çalışmak.

Agora, MS 4. yüzyılda, Roma İmparatorluğu’nun feneri ve kütüphanesiyle meşhur kenti İskenderiye’d...

Please reload

  • apple-touch-icon-180x180
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • fb