December 2, 2019

Geçtiğimiz aylarda, Egon G. Guba ve Yvonna S. Lincoln’un The SAGE Handbook of Qualititive Research‘te yayımlanan makalelerinde yer verdikleri ve kitabın üçüncü basımında (2005) güncelledikleri, farklı araştırma paradigmalarının temel inançlarını gösteren tablonun Türkç...

Guba ve Lincoln, The SAGE Handbook of Qualitative Research‘ün 1994 basımı için yazdıkları makalede dört farklı araştırma paradigmasını (pozitivizm, post-pozitivizm, eleştirel teori vd. ve inşacılık) karşılaştırdı. Daha sonraki süreçte, Heron ve Reason’ın (1997) katılım...

March 17, 2019

İlgilenen okuyucu için, Guba ve Lincoln bu [varoluşsal, bilgikuramsal, yöntembilimsel vb., ç.n.] inanç sistemlerinin pozitivizm, postpozitivizm, inşacılık (constructivism), eleştirel teori vd. ve katılımcı (participatory) gibi bazı paradigmalar için detaylı analizlerin...

Please reload

  • apple-touch-icon-180x180
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • fb