May 18, 2019

Bertrand Russell'ın, ilk kez 1951 yılında The New York Times Maganize'de yayımlanan "The Best Answer to Fanaticism: Liberalism" başlıklı yazısında yer verdiği on maddelik manifestosu liberal değerler kadar eleştirel düşünmenin erdemleri şeklinde de okunabilir.

Rus...

Please reload

  • apple-touch-icon-180x180
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • fb