March 29, 2014

“Hokkabaz topları havada dans ettirirken insanların olayı beklemesinin o olayın kendisi olduğu sonradan ortaya çıkar” (Adorno ve Horkheimer, 2010, s.356). Adorno ve Horkheimer’in –faşist deneyimi yaşamış iki düşünürün- Aydınlanmanın Diyalektiği’nde dile getirdikleri cü...

Please reload

  • apple-touch-icon-180x180
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • fb