October 1, 2013

Kadının henüz toplumun eşit bir yurttaşı olarak yurttaşlık haklarını elde edememiş olduğu bir dönemin gerçekleri çerçevesinde kurgulanmış yarı efsanevi bir romanla karşı karşıyayız. Grek toplumunda kadın, yurttaş sayılmamasına ve köle gibi görülmesine rağmen birçok açı...

September 11, 2013

Bu yazının amacı, 2009 yapımı Agora’yı –bilim ve din kavramlarını, ama her şeyden önce tolerans olgusunu ele alan bir filmi- insan olma perspektifinden incelemeye çalışmak.

Agora, MS 4. yüzyılda, Roma İmparatorluğu’nun feneri ve kütüphanesiyle meşhur kenti İskenderiye’d...

March 3, 2013

İçinde benim de bir çift söz söylediğim, 201 erkeğin kürtaj manifestosu "K." çıktı.

"K." hakkında, Hürriyet Pazar'da yayımlanan bir yazı burada.

Please reload

  • apple-touch-icon-180x180
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • fb