June 15, 2013

Küreselleşme, Demokrasi ve Terörizm, Marksist tarihçi Eric Hobsbawm’ın (1917-2012) daha önce çeşitli platformlarda yayımlandığı makalelerinin derlenmesiyle ortaya çıkan bir kitap. 2007 yılında yayımlanmış, içerdiği konuların Türkiye’deki gündeme uygun düşmesi sebebiyle...

April 5, 2013

Ekonomik olandan başlayıp siyasi olanla etkileşime giren, oradan hayatlarımıza temas eden bir kavram, küreselleşme. Zaten hiçbir zaman var olmayan suni sınırların etkisini günden güne yitirdiği bir süreçle karşı karşıyayız. Tarih döngüsü içerisinde bazı dönemler ilişki...

Please reload

  • apple-touch-icon-180x180
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • fb