February 19, 2020

20 Ocak günü Toprak Dede'nin aramızdan ayrıldığını öğrendiğimde binlerce kilometre uzaktaydım.

July 4, 2017

İnsan-merkezcilik, ülke yönetimleri ve akademi de dâhil olmak üzere tüm alanlara sızmış durumda. Söz konusu dünya görüşü, olay ve olguların değerlendirilmesinde insanı merkeze koyarken doğanın insandan bağımsız olarak içsel değerini görmezden geliyor. Bununla birlikte,...

January 22, 2016

2015’in 1 Temmuz günü doktora tezimi savundum. Ardından annemin sağlığı hızlı bir biçimde kötüleşti ve 16 Eylül günü kendisini kaybettik. Annem, Türkoloji mezunuydu; kanser teşhisi konulana kadar geçen yirmi küsur yıllık çalışma hayatı boyunca çeşitli liselerde edebiya...

June 15, 2013

Küreselleşme, Demokrasi ve Terörizm, Marksist tarihçi Eric Hobsbawm’ın (1917-2012) daha önce çeşitli platformlarda yayımlandığı makalelerinin derlenmesiyle ortaya çıkan bir kitap. 2007 yılında yayımlanmış, içerdiği konuların Türkiye’deki gündeme uygun düşmesi sebebiyle...

Please reload

  • apple-touch-icon-180x180
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • fb