BLOG

June 7, 2014

“Faşizmin kökleri, büyüyen endüstriyel tekelleşme ile demokratik sistem arasındaki uzlaşmaz çelişkilere değin izlenebilir… Bu da bütün toplumsal ve bireysel ilişkiler üzerinde totaliter bir denetimi, toplumsal ve bireysel özgürlüklerin ortadan kaldırılmasını ve kitlele...

Benim için bir yılı aşkın bir süredir izlenmeyi bekleyen bir filmdi the Lady (2011), Luc Besson’un yönetmenliğini üstlendiği 132 dakikalık dram. Sahip çıkmaya çalıştığı insanların, kendisine inananların Aung San Suu Kyi’ye hitap şekliydi “madam”, filmin ismi de buradan...

June 15, 2013

Küreselleşme, Demokrasi ve Terörizm, Marksist tarihçi Eric Hobsbawm’ın (1917-2012) daha önce çeşitli platformlarda yayımlandığı makalelerinin derlenmesiyle ortaya çıkan bir kitap. 2007 yılında yayımlanmış, içerdiği konuların Türkiye’deki gündeme uygun düşmesi sebebiyle...

June 6, 2013

Öncelikle, bu satırları yazarken iki nedenden dolayı oldukça zorlandığımı belirtmeliyim. Birinci neden, şu an için aktif olarak parçası olamadığım bir sürecin hissettirdiklerine dair yazmaya çalışmak; ikinci neden ise devam eden bir sürece dair yazmaya çalışmak... Anca...

Please reload

  • apple-touch-icon-180x180
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon