February 19, 2020

20 Ocak günü Toprak Dede'nin aramızdan ayrıldığını öğrendiğimde binlerce kilometre uzaktaydım.

December 2, 2019

Geçtiğimiz aylarda, Egon G. Guba ve Yvonna S. Lincoln’un The SAGE Handbook of Qualititive Research‘te yayımlanan makalelerinde yer verdikleri ve kitabın üçüncü basımında (2005) güncelledikleri, farklı araştırma paradigmalarının temel inançlarını gösteren tablonun Türkç...

Please reload

  • apple-touch-icon-180x180
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • fb